Aktuality

Fotogalerie

Třídy

Zapsané spolky

Dokumenty

Odkazy O škole 


 ZŠS − část Rooseveltova 


 ZŠS − část Alžírská 


 Lyceum 


 SPC 


 Kontakty 


Kde nás najdete


 

 DRUŽINA

Školní družina probíhá každý den od 12.30 do 16.00.

Děti z obou autistických tříd i rehabilitační třídy se zde potkávají a tráví společně čas, je proto nutné zejména žáky s autismem vést k ohleduplnosti a shovívavosti k dětem s kombinovaným postižením. V současné době družinu využívají plně všechny děti z autistických tříd a čtyři z pěti dětí rehabilitační třídy.

Děti s poruchou autistického spektra navazují na dopoledne a orientují se podle strukturovaného režimu, komunikují systémem VOKS. Struktura režimu je jiná pro každé odpoledne.

Ve školní družině je kladen důraz na individuální potřeby dětí a na smysluplné trávení volného času. Týdenní režim se skládá z těchto činností: čištění zůbů po obědě, odpočívání, cvičení, kreslení, zpívání, pobytu venku na školních hřištích a volného hraní v herně. Součástí každého odpoledne je svačina, která je každý den od 15.00 a probíhá podle stejných pravidel jako svačina dopolední. Děti zde rozvíjejí sebeobsluhu (prostření stolu, sklizení ze stolu) a využívají komunikačních knih k žádostem o jídlo a pití.
 

Časový harmonogram odpolední družiny:
* 11:45 – 12:30 oběd
* 12:30 – 13:00 osobní hygiena, čištění zubů
* 13:00 – 14:00 odpočinek (poslech pohádek a relaxační hudby, ležení)
* 14:00 – 15:00 činnosti dle denního rozvrhu (cvičení, kreslení, vedená hra, canisterapie, zpívání/rytmizace, pobyt na zahradě)
* 15.00 – 15.30 prostírání, svačina
* 15:30 – 16:00 hraní (volná hra)

Během odpočinku se děti střídají ve výběru pohádky. Při poslechu zvolené pohádky leží na své matraci. Děti si z domova nosí vlastní polštářky, ale mohou si půjčit i školní plyšové a látkové hračky. Smyslem této činnosti je nácvik klidového režimu bez asistence (nebo s minimální asistencí) a udržení pozornosti v poslouchání příběhů. Dětem, které vyžadují soukromí při relaxaci, jsou k dispozici bariérové pomůcky (paravany).Po odpočívání mají děti možnost si dojít na wc a pro pití.
Cvičení následuje zpravidla po odpočinku a je realizováno převážně formou soutěží a her, aby se odlišilo od dopoledního cvičení a připadalo dětěm více volnočasové a nenáročné. Cvičení zaměřujeme na rozvoj hrubé motoriky i spolupráce mezi dětmi a cvičíme často na hudbu dětmi zvolenou. Po cvičení dostávají děti odměnu formou sladkostí ve zdravém množství. Mezi časté aktivity patří například: hod na cíl, kop na cíl, hra na „rybičky a rybáře“, překážková dráha, hra s plyšovými zvířátky, hra „na auta“, překážková dráha na koloběžce, kuželky, apod. Pro tuto formu cvičení je vyměřeno cca 20 minut denně.
Zpívání realizujeme jednou týdně zhruba půl hodiny. Děti se aktivně účastní doprovodu vyučujícího, který hraje na kytaru, hrou na nástroje, které si vybírají, dále výběrem písniček pomocí obrázkových kartiček. Děti, které se potřebují výrazně pohybově projevit mají možnost tančit, naopak pro děti unavené či méně aktivní využíváme houpací sítě a polohovací kuličkové polštáře.
Hraní probíhá každý den kromě dne, kdy kreslíme, a vyhrazujeme na něj půl hodiny až hodinu. V tomto čase si děti pomocí výměnného systému VOKS mají možnost říci o hračku či činnost, které se chtějí věnovat. V dané činnosti jsou podporovány a vedeni dospělým, pokud je to potřeba. Snažíme se však, aby tato doba byla pro ně co nejvíce uvolňující a bezstarostná. Pomůcky využívané při hraní rozvíjejí jak hrubou motoriku (trampolína, koloběžka, houpací síť, relaxační míče), tak motoriku jemnou (stavebnice, hrací kuchyňka, skládačky) i sociální dovednosti ( stolní hry) a rozumové schopnosti (výukové hry na PC).
Venkovní pobyty probíhají na třech dobře vybavených hřištích na školní zahradě. I zde se snažíme dát dětem volnost a prostor pro seberealizaci. Hřiště jsou vybavena různými prvky (houpačky, trampolína, prolézačky, pískoviště) a využíváme i pomůcek (míče, koloběžka, létací talíře, kuželky). Pobyt na hřišti často nahrazuje hraní nebo jinou činnost v závislosti na počasí. Při pobytu na hřišti jsou děti na čerstvém vzduchu vždy minimálně 45 minut.

Od letošního školního roku jsme zavedli nové odpolední aktivity. Ve středu jsou děti rozděleny do tří skupin  (čtyři, čtyři a dvě děti). Každá skupina se věnuje jiné činnosti za asistence jednoho dospělého. Skupiny se každý týden střídají, stejně jako vychovatelky, takže během třítýdenního cyklu si všichni vyzkouší všechno.

Děti se nově věnují věšení prádla (v režimu pod pojmem Práce). Dvě děti s jedním dospělým vybírají mokré prádlo z koše, učí se ho rozložit, protřepat, pověsit a opatřit kolíčky. Smyslem této činnosti je nácvik koncentrace na určitou práci a rozvoj jemné motoriky. Odměnou po dobře vykonané práci je hraní v herně. Děti si tuto činnost oblíbily i časová dotace zhruba 15 minut se osvědčila.

Kreslení získalo letos také jinou podobu. Kreslí vždy čtyři děti za asistence jedné vychovatelky. Práce je klidnější, je čas na individuální pozornost pro každé dítě. Výtvarné techniky používáme stejně odpočinkové jako loni. Snažíme se děti zaměstnat takovým způsobem, který každému jednotlivci připadá zábavný. Dětem je vždy dopředu vysvětlen postup práce a ukázán konečný výsledek (model). Často pracujeme za poslechu hudby. Zaměřujeme se hlavně na techniky nenáročné (natírání, tupování, mačkání papíru, obtiskávání), aby se děti uvolnily. Podle individuálních potřeb pak rozdělujeme složitější úkoly mezi děti, o kterých víme, že je to pro ně zábavná činnost (stříhání, lepení, kresba). V takto nastaveném prostředí vznikají často spontánní výtvory dětí bez zásahů dospělých.

Poslední středeční skupina navštěvuje senzorickou místnost (snoezelen). Tuto místnost využíváme na individuální relaxaci také v pondělí a v pátek. Děti si chodí užít hru světel,  zvuků a barev na patnáct až dvacet minut podle spravedlivého rozpisu i podle aktuálního naladění (do relaxace nesmíme nikdy nikoho nutit). Při relaxaci dětem nabízíme také jemné masáže. Zkoušíme i uvolnění za pomoci bubnování, křičení, skákání. V místnosti je dbáno na bezpečí dětí i technického vybavení, v projevech ale děti omezovány nejsou. Smyslem snoezelenu je pozitivní reakce na zajímavé, bezpečné prostředí, zbavené každodenního ruchu.

Mezi nové činnosti patří také hraní divadla (Pohádka). Děti vyrobily loutky a kulisy na jednoduchou pohádku (nyní O neposlušných kůzlátkách) a v průběhu roku se ji jednou za tři týdny učí sledovat jako interaktivní divadelní představení. Od této činnosti si slibujeme delší udržení pozornosti (trénink například na návštěvu divadla, kina), orientaci v příběhu a postupné zapojení do předvádění. Děti jsou podporovány ve vodění loutek, v reakcích na děj. Po pohádce si pomocí obrázkových kartiček zopakujeme, co jsme sledovali a pak následuje krátké volné hraní, aby se děti uvolnily.

Zavedli jsme také odpolední Vaření. Věnujeme se zde hlavně pečení sladkých a slaných koláčků, protože si můžeme dovolit během odpoledne čekat, než se nám dobrota dopeče (při dopoledním vařením to z časových důvodů nelze). Pracujeme převážně s rozváleným listovým těstem a různými náplněmi.

Dopolední vaření jsme doplnili aktivitou Nákup. Každé úterý se jeden žák a jeden asistent vypraví na nákup surovin do blízkého obchodu. Je to příjemná procházka a dítě si užívá pozornost dospělého. V obchodě se podle obrázkového seznamu žák orientuje v nákupu potravin, poté je zaplatí, odnese do školy a uloží do lednice. Druhý den dopoledne použije jedna třída nakoupené potraviny na přípravu svačiny pro všechny spolužáky. Nakupování děti baví, rozvíjí věcné učení a zvládání sociálních situací i kontaktu s cizími lidmi.

 


Zpět

 

ZŠS - část Rooseveltova


ZŠS - část Alžírská


Praktická škola - Lyceum