Aktuality

Fotogalerie

Třídy

Zapsané spolky

Dokumenty

Odkazy O škole 


 ZŠS − část Rooseveltova 


 ZŠS − část Alžírská 


 Lyceum 


 SPC 

 Kontakty 


Kde nás najdete


 
Speciálně pedagogické centrum

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM – VERTIKÁLA

 

VÁŽENÍ RODIČE STÁVAJÍCÍCH KLIENTŮ NAŠEHO SPC, POKUD BUDETE ŽÁDAT O JAKÉKOLIV SLUŽBY NAŠEHO CENTRA, JE NUTNÉ NÁS ZKONTAKTOVAT NEJMÉNĚ 2 – 3 MĚSÍCE PŘEDEM. POKUD TAK NEUČINÍTE, NEMŮŽEME VÁM ZARUČIT, ŽE BUDETE MÍT POTŘEBNÉ DOKUMENTY VČAS.

 

Vedoucí SPC: Mgr. Magdalena Kozojedová

 


 

Péče o děti předškolního a raného školního věku

Rooseveltova 8, Praha 6, 160 00

Telefon: 212 241 711,  724 219 335

Email: spc@skolaroos.cz

 

Mgr.Magdalena Kozojedová, vedoucí SPC, speciální pedagog

tel.: 212 241 711, 724 219 335

E-mail: spc.kozojedova@skolaroos.cz

Mgr. Petra Baladránová, speciální pedagog

tel: 212 241 711

E-mail: spc.baladranova@skolaroos.cz

Mgr. Klára Tejmarová, speciální pedagog

tel: 212 241 711, 724 219 335

E-mail: spc.tejmarova@skolaroos.cz

 

Mgr. Jana Drahotová, speciální pedagog

tel 212 241 711, 724 219 335

E-mail: spc.drahotova@skolaroos.cz

 

 

Mgr. Alena Valáková, speciální pedagog

výjezdový speciální pedagog, zaměřený na intenzivní podporu dětí  s PAS a jinými vývojovými poruchami v MŠ, ZŠ, SŠ

E-mail: spc.valakova@skolaroos.cz

Telefon: 212 241 711


 

Péče o děti školního a středoškolního věku

Areál ZŠ Pod Marjánkou 2, Praha 6 – vchod z ulice Skupova

Telefon: 212 241 712,

Email: spc@skolaroos.cz

            spc.bemova@skolaroos.cz

 

Mgr. Radmila Bémová


 

PSYCHOLOGICKÉ SLUŽBY: 

PhDr. Helena Nosková

Pracoviště v areálu Praktické školy - Na Marjánce, Praha 6 - Břevnov, vchod z ulice Skupova.

pondělí 13:00 - 18:00 h.

úterý 9:00 - 17:00h.

Služby jsou poskytovány po předchozím objednání prostřednictvím e-mailu spc.noskova@skolaroos.cz (příp . tel. 212 241 712,  724 219 335). Do e-mailu  prosím uveďte své telefonní číslo, ozveme se Vám a domluvíme se na dalším postupu.

 

Nabízené služby:
- psychologické vyšetření (vyšetření intelektové úrovně) zahrnující doporučení ke vzdělání
- psychologické poradenství ((osobnostní i výchovně vzdělávací problematika)
- psychoterapie (PCA přístup)
- poradenství v oblasti rozvoje schopností (včetně dlouhodobých programů:KUPOZ, KUPREV)

 

Směrování centra
Zaměřujeme se na péči o klienty s poruchou autistického spektra a klienty s mentální retardací.

Působnost SPC - hlavní město Praha

Personální obsazení SPC
V současné době v centru pracuje 7 speciálních pedagogů, v celkovém rozsahu 4,75 úvazku a 1 psycholog na 0,5 úvazku .

Hlavní činnosti SPC

  • speciálně pedagogická diagnostika (včetně LPAD diagnostiky) klientů předškolního a školního věku

  • psychologická diagnostika (zjištění rozumových předpokladů pro stávající klienty SPC). Diagnózu z oblasti PAS může stanovit pouze klinický psycholog nebo psychiatr!

  • Komplexní podpora a poradenství v průběhu vzdělávání klienta včetně pomoci při volbě vhodného typu školy (běžný proud/školy zřízené dle paragrafu 16)

  • Psychologické a speciálně pedagogické poradenství pro rodiče, učitele, asistenty a všechny ostatní, kteří tvoří tým okolo klienta

  • Zpracovávání povinné dokumentace pro zařazení dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení, nastavení vhodných podpůrných opatření

  • Náhledy ve školách pro vyhodnocení nastavených podpůrných opatření, integrační schůzky

  • Krizová intervence

  • Zprostředkování dalších kontaktů pro podporu klienta (psychoterapeutické služby, ergoterapie, logopedie, senzomotorická integrace apod.)

  • Individuální práce a skupinové práce s klienty (FIE – Feuersteinovo instrumentální obohacování, terapie hrou, rozvoj sociálních kompetencí, kroužek čtenářství, Elkonin, PAMIS apod.)

DOKUMENTY A MATERIÁLY KE STAŽENÍ

 

Vnitřní řád

 

Evidenční list

 

Anamnéza

 

Foto budovy pro snažší adaptaci

 

Informace k individuálním a skupinovým aktivitám

 

FIE - Feuersteinovo instrumentální obohacování

TERAPIE HROU

KÁVOVÁ SPOLEČNOST

KROUŽEK ČTENÁŘSTVÍ

ELKONIN

PAMIS

 

Foto z kroužků

 

 

 


 

Seznam SPC pro hlavní město Praha

 

ZŠS - část Rooseveltova


ZŠS - část Alžírská


Praktická škola - Lyceum