Aktuality

Fotogalerie

Třídy

Zapsané spolky

Dokumenty

Odkazy

ODKAZ NA E-MAIL


 O škole 


 ZŠS − část Rooseveltova 


 ZŠS − část Alžírská 


 Lyceum 

 SPC 


 Kontakty 


Kde nás najdete


 
Lyceum

Praktická škola - Lyceum - 1. září 2010 byl otevřen 1. ročník. Výuka probíhá v samostatných prostorách v areálu Základní školy Pod Marjánkou v Praze 6.


Praktická škola je určena absolventům základních škol praktických a speciálních a žákům, kteří absolvovali základní vzdělávání formou individuální integrace na běžných základních školách.


Cílem vzdělávání je
* doplnění a rozšíření základů vzdělání
* příprava na co nejvíce samostatný život
* příprava k výkonu zaměstnání v jednoduchých pomocných profesích ve zdravotnických zařízeních, v sociálních službách, ve  výrobních podnicích, v zemědělství, v oblasti služeb, případně v chráněných pracovištích


Absolvent Lycea získá střední vzdělání a dovednosti pro výkon jednoduchých činností v oblasti praktického života.
Vzdělávání bude ukončeno závěrečnou zkouškou.


TRANZITNÍ PROGRAM

V rámci Tranzitního programu spolupracujeme s organizací Rytmus - od klienta k občanovi, z.ú. Tranzitní program studentům praktických škol zajišťuje individuální praxe na běžném trhu práce. Mladí lidé tak získávají zkušenosti a rozvíjejí své sociální dovednosti potřebné pro uplatnění na trhu práce.

 


 

POHLED DO TŘÍD  -  TŘÍDA LM

                                               TŘÍDA LR

 

FOTOGALERIE LYCEA


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  DO PRAKTICKÉ ŠKOLY - LYCEA PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024.

 


 

ZŠS - část Rooseveltova


ZŠS - část Alžírská


Praktická škola - Lyceum