Aktuality

Fotogalerie

Třídy

Zapsané spolky

Dokumenty

Odkazy O škole 


 ZŠS − část Rooseveltova 


 ZŠS − část Alžírská 


 Lyceum 


 SPC 


 Kontakty 


Kde nás najdete


 
 Tranzitní program

Naši studenti se ve spolupráci s neziskovou organizací Rytmus – od klienta k občanovi, z. ú. v Tranzitním programu systematicky připravují k výkonu zaměstnání v běžném pracovním prostředí.

          Studentům prvních ročníků organizuje praxi naše škola a doprovází je naši asistenti. Od druhého ročníku jsou již zapojeni do Tranzitního programu.

          Učíme studenty, co to znamená chodit do práce, rozvíjíme jejich pracovní a sociální dovednosti. Probíhá intenzivní nácvik samostatného cestování, dodržování povinností  spojených s docházkou a pracovní dobou, poznávají komunikaci mezi spolupracovníky apod.

          V den praxe při odpoledním bloku vyučování probíhá Job klub, kde si se studenty společně povídáme o tom, jak praxe probíhala, co dělali, co se nového naučili, co se jim líbilo a co naopak. V rámci Job klubu rozvíjíme další sociální dovednosti a nacvičujeme řešení různých situací, se kterými se mohou setkat nejen v práci, ale i v běžném životě.

          Pro naše studenty hledáme nejvhodnější práci, kterou si mohou vyzkoušet v běžném pracovním prostředí. Tím se jim snažíme co nejvíce usnadnit přechod ze školy do pracovního procesu.


Průběh Tranzitního programu v Praktické škole- Lyceum

 Náhledy na pracovištích

V měsíci září a říjnu všichni studenti chodí na náhledy.

Na začátku školního roku dostávají předběžný harmonogram, aby věděli  na jaká pracoviště se půjdou podívat.

Cílem náhledů je získat představu o pracovních činnostech a pracovním prostředí. Studenti si pak z nabízených možností vyberou praxi.

Při náhledech mají studenti možnost si některé činnosti vyzkoušet, tak aby si lépe dovedli představit o jakou práci se jedná.

Z každého náhledu studenti dostanou zápis doplněný fotografiemi. Zápis umožňuje studentům vzpomenout si a zopakovat, jaké činnosti na pracovišti viděli. Tento materiál studenti využijí v době, kdy si vybírají místo praxe.

 

Jobkluby v tranzitním programu

Společná diskuze o tématu, práce s obrázky a fotografiemi, vyhledávání na internetu apod.

Využití pracovního sešitu Můj plán

 

Vytvoření individuálního plánu

Individuální schůzka se studentem a společná schůzka studenta, poradkyně, učitelů a rodičů.

Plán zahrnuje období 3 měsíců.

Sleduje rozvoj dovedností, naplánování činností realizovaných na individuálních schůzkách, průběh praxe, trénink cestování apod.

Plán je sestaven tak, aby byl studentovi srozumitelný a odpovídal jeho představám a přáním – např. doplněný fotkami, strukturovaný, ve velkém formátu.

 

Individuální schůzky

1x za 14 dní

Poradkyně Tranzitního programu a student.

Řeší se aktuální témata (např. hodnocení praxe, spolupráce s pracovní asistentkou, cestování) nebo témata, která jsou naplánována v individuálním plánu (např. práce s PC, vyhledávání na internetu, práce s diářem)

 

Praxe

Probíhá vždy 1 dopoledne v týdnu (úterý, čtvrtek)

Studenta doprovází pracovní asistentka. Asistentka pomáhá s tréninkem cestování, v komunikaci s kolegy, při učení se novým pracovním činnostem apod. Cílem pracovní asistence je, aby student mohl být co nejvíce samostatný. Proto na základě domluvy studenta, poradkyně a zaměstnavatele může dojít po určité době ke snížení nebo úplnému vymizení pracovní asistence.

Tranzitní program ve školním roce  2021/2022 zajišťuje Rytmus – od klienta k občanovi, z. ú., (www.rytmus.org) pod vedením Veroniky Veselé, vedoucí tranzitního programu.

 

 

 Zpět

 

ZŠS - část Rooseveltova


ZŠS - část Alžírská


Praktická škola - Lyceum