Aktuality

Fotogalerie

Třídy

Občanské sdružení

Dokumenty

Odkazy O škole 


 ZŠS − část Rooseveltova 


 ZŠS − část Alžírská 


 Lyceum 


 SPC 


 Kontakty 


Kde nás najdete


 
Školská rada

 Školská rada se schází pravidelně 2 x ročně. Projednává koncepční záměry školy a plánované  projekty, schvaluje výroční zprávu a školní řád.


Složení školské rady

zástupci orgánů státní správy ( MHMP) - Ing. Mariana Čapková

                                                            - Ing. Jaroslava Trnková, CSc.

zástupci  rodičů   -  Petra Rosová

                           - Alena Hrubá Vondrášková

zástupci pedagogů školy - Mgr. Gabriela Berdychová

                                        Mgr.  Marie Harantová

                                        Bc. Vítězslav Krátký


Zpět

 

ZŠS - část Rooseveltova


ZŠS - část Alžírská


Praktická škola - Lyceum