Aktuality

Fotogalerie

Třídy

Občanské sdružení

Dokumenty

Odkazy O škole 


 ZŠS − část Rooseveltova 


 ZŠS − část Alžírská 


 Lyceum 


 SPC 

 Kontakty 


Kde nás najdete


 
Psychologické služby

KUPREV - primárně preventivní program zaměřený na orientaci dítěte ve světě

autorka: PhDr. Pavla Kuncová, dětský klinický psycholog

(individuální péče o klienta)

• program je určen zejména pro děti od 4 let do zahájení povinné školní docházky
(vhodné pro děti po odkladu povinné školní docházky)
• pracovat s ním mohou psychologové nebo speciální pedagogové na poradnách nebo v ambulancích s platným osvědčením (po absolvování školení)
• lze ho využít plošně, a to i pro děti hůře mentálně vybavené
• je s úspěchem používán i u dětí dysfatických a autistických a samozřejmě i u dětí s LMD
• výjimečně ho můžeme použít i u starších dětí, a to až do 12-ti let věku
• program je zaměřen na orientaci dítěte ve světě
• těžiště je v domácí práci, pracuje rodič s dítětem
• je dobře využitelný u dětí z národnostně smíšených manželství
• s programem mohou pracovat psychologové nebo speciální pedagogové na pedagogicko – psychologických poradnách, SPC i speciálních školách po instruktážním školení

Výsledky
• dítě si upevňuje orientaci osobou, místem a časem, získává orientaci sociální a informační
• děti, které program absolvovaly, nemívají adaptační problémy po nástupu do školy

Jde o párový program pro dvojici rodič – dítě
Dospělí se v průběhu programu naučí, jak s dítětem pracovat a získají i jistotu při vedení svého dítěte.
Tento program je orientační, poskytuje dítěti základní orientaci v čase, prostoru a zejména orientaci vlastní osobou a sociální orientaci. To mu umožní nejen bezproblémový start školní docházky, ale i bezproblémové začlenění do lidské společnosti obecně a další zdravý rozvoj jeho osobnosti.   

 

 

 

 


 

Zpět

 

 

ZŠS - část Rooseveltova


ZŠS - část Alžírská


Praktická škola - Lyceum