Aktuality

Fotogalerie

Třídy

Občanské sdružení

Dokumenty

Odkazy O škole 


 ZŠS − část Rooseveltova 


 ZŠS − část Alžírská 


 Lyceum 


 SPC 


 Kontakty 


Kde nás najdete


 
TŘÍDA  C

Třídní učitelka: Eliška Silberhornová + 1 pedagog

Třídu navštěvuje 5 chlapců ve věku 12 - 16 let a 2 dívky ve věku 15 - 16 let.

Výuka je postavena na frontálním vyučování a individuálních činnostech. Výuka je postavena na základech trivia a v jednotlivých předmětech je prohlubována dle schopností a porozumění jednotlivých žáků. Mnozí z nich si osvojí čtení s porozuměním a schopnost jednoduchých matematických operací. Společná práce u tabule se střídá se samostatnou prací v lavicích. Hodiny hudební výchovy jsou vedeny formou skupinového zpívání a muzikoterapie.

Součástí výuky je pravidelný výcvik plavání, tělesná výchova probíhá v tělocvičně v sokolovně, pracovní činnosti v keramické a výtvarné dílně.


 

FOTOGALERIE

 


Zpět

ZE ŽIVOTA TŘÍDY:

Bambiriáda 2013