Aktuality

Fotogalerie

Třídy

Občanské sdružení

Dokumenty

Odkazy O škole 


 ZŠS − část Rooseveltova 


 ZŠS − část Alžírská 


 Lyceum 


 SPC 


 Kontakty 


Kde nás najdete


 
TŘÍDA   D

Třídní učitelka : Kateřina Šírová + 1 pedagog

Třídu navštěvuje 7 žáků - 4 chlapci a 3 dívky ve věku 10 - 14 let.

Výuka je zaměřena na vedení k co největší samostatnosti v sebeobsluze, k aktivní komunikaci a socializaci. Dále na rozvoj základů trivia podle individuálních možností a na orientaci ve světě kolem nás. 

Den začíná společným povídáním a tematickým učením u tabule, následuje individuální učení v lavicích a boxech. Výtvarné a pracovní činnosti probíhají v keramické a výtvarné dílně, žáci chodí cvičit do sokolovny a mají výuku plavání, hudební výchova je vedena formou skupinového zpívání a muzikoterapie. Žáci vyrážejí na různé výstavy a exkurze, do muzeí a galerií a poznávají různé pamětihodnosti. 

 


FOTOGALERIE

 


ZE ŽIVOTA TŘÍDY


Zpět