Aktuality

Fotogalerie

Třídy

Občanské sdružení

Dokumenty

Odkazy O škole 


 ZŠS − část Rooseveltova 


 ZŠS − část Alžírská 


 Lyceum 


 SPC 


 Kontakty 


Kde nás najdete


 
 

TŘÍDA  H

Třídní učitelka: Kamila Holubcová + 2 pedagogové

6 žáků

Třídu H navštěvuje 6 žáků, ve většině případů s diagnózou autismus. Pracujeme s podporou struktury a vizualizace, a to jak v prostoru (jednotlivé činnosti probíhají v odpovídajících místnostech k tomu přizpůsobených), tak i v čase (vizuálně přehledná struktura dne tzv. denní režim). Den začíná společným hraním, následuje pravidelné ranní komunikační cvičení a poté jednotlivé aktivity. Samotné učení probíhá formou individuálního učení, které slouží k nabytí nových dovedností a pracovních návyků, zdokonaluje se pak trénováním při kódovaných úkolech v boxu. Děti se učí i společně a to při tzv. společném učení, které vychází z jednotlivých měsíčních témat. Oblíbené mezi dětmi bývá také senzorické učení.

Při komunikaci s dětmi podle jejich schopností využíváme alternativní formy komunikace (piktogramy, znaky a jiné). Dbáme na co největší samostatnost každého z nich a rozvíjení sebeobslužných činností, které nás provází celým dnem.

Naše pracoviště disponuje několika multisenzorickými místnostmi jako je např.snoezelen, „barevný pokoj“, které při výuce využíváme. Jezdíváme s dětmi na cvičení do velké tělocvičny-sokolovny. Přínosem je nejen větší prostor k pohybovému vyžití, ale cestou si i osvojí a zautomatizují sociální návyky jako je cestování MHD. Po celý školní rok chodíme s dětmi na hipoterapii, formou kroužku je možná canisterapie.

Třída H je velmi pestrá povahou žáků i jejich zálibami. Snažíme se najít individuální cestu ke každému z nich, aby tak byly děti co nejvíce spokojené.


FOTOGALERIE


Zpět