Aktuality

Fotogalerie

Třídy

Zapsané spolky

Dokumenty

Odkazy O škole 


 ZŠS − část Rooseveltova 


 ZŠS − část Alžírská 


 Lyceum 


 SPC 


 Kontakty 


Kde nás najdete


 

 TŘÍDA LR  

Ve třídě je 8 studentů.


Práce ve třídě je založená na individuálním přístupu ke studentům, pravidelnosti činností a přiměřenosti a přehlednosti učiva.

Vzhledem k různé úrovni dovedností jsou studenti na některé předměty rozděleni do několika skupin.

Výuka ve třídě probíhá frontálně, ale i individuálně. Vždy je ve třídě nutná asistence. 

Vedeme studenty k samostatnosti, ale učíme je i vzájemné spolupráci a ohleduplnosti.

Dbáme na to, aby ve třídě byla dobrá atmosféra a každý se cítil úspěšný.

Při pracovním vyučování se zaměřujeme především na činnosti, které studenti mohou dále využít v běžném životě a také na praxích. Učíme se vařit jednoduchá, ale zdravá jídla, pečujeme o zahradu kolem Lycea, vyrábíme dárky pro členy rodiny a pro kamarády.

Jezdíme spolu na výlety a pětidenní pobyty, mnozí ze studentů se mají možnost potkat i o prázdninách během příměstského tábora.

Jsme v úzkém kontaktu s rodiči.


Zpět