Aktuality

Fotogalerie

Třídy

Občanské sdružení

Dokumenty

Odkazy O škole 


 ZŠS − část Rooseveltova 


 ZŠS − část Alžírská 


 Lyceum 


 SPC 


 Kontakty 


Kde nás najdete


 
 

TŘÍDA  M

Třídní učitelka: Kateřina Šírová + 1 pedagog

Třídu  navštěvují 2 chlapci ve věku 8 let a 3 dívky ve věku 9 – 11 let.


 

Každý den začíná společným povídáním, individuální učení probíhá v boxech.

Žáci v rámci individuální výuky se učí zvládat nové úkoly a poté jsou vedeni k samostatné práci. Komunikace je podpořena alternativními formami, důraz je kladen na zvládání různých sociálních situací a používání komunikace k dorozumění. Tělesná výchova je podpořena cvičením v tělocvičně sokolovny.

 


FOTOGALERIE


 

Zpět