Aktuality

Fotogalerie

Třídy

Zapsané spolky

Dokumenty

Odkazy O škole 


 ZŠS − část Rooseveltova 


 ZŠS − část Alžírská 


 Lyceum 


 SPC 


 Kontakty 


Kde nás najdete


 

 

TŘÍDA  R1

Třídní učitelka: Alena Matysová

Rehabilitační třída R1 je umístěna v denním stacionáři DAR. Ve školním roce 2022/23 je v ní zapsáno 7 žáků (5 chlapců, 2 dívky), zařazeni jsou v 1. – 9. ročníku. Se žáky pracujeme převážně individuálně. Zaměřujeme se zejména na  rozvoj rozumových schopností, smyslového vnímání, komunikačních dovedností, pracujeme s prvky bazální stimulace, orofaciální stimulace, alternativní komunikace. Oblíbenými  aktivitami  jsou míčkování a masáže, dle pokynů fyzioterapeutek protahujeme a uvolňujeme jednotlivé části těla, dbáme na správnou polohu těla při řízených činnostech i při odpočinku.   Do výuky zařazujeme i skupinové aktivity – společné cvičení, výtvarné tvoření, zpívání s kytarou, čtení na pokračování spojené se smyslovou výchovou, muzikoterapii ve snoezelenu. Skupinových aktivit se účastní také jedna žákyně třídy (i ona je klientkou stacionáře) a podílejí se na nich i speciální pedagožka stacionáře Dar a třídní učitelka ze třídy R2. Většinu aktivit žáci vykonávají s fyzickým vedením. Dění ve třídě neustále komentujeme. Výuka probíhá ve dvou menších skupinách, na dvou odděleních stacionáře. Do programu v rehabilitační třídě patří také komplexní rehabilitace - individuální fyzioterapie, vodoléčba, hipoterapie, canisterapie. Tyto aktivity zajišťuje stacionář. Každý žák má svou klíčovou pracovnici – zaměstnankyni stacionáře, která s třídní učitelkou úzce spolupracuje.

 


FOTOGALERIE

 


Zpět